Ανεξάρτητο Service Mac και Τεχνική Υποστήριξη Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656

Επισκευή Μητρικής Πλακέτας Mac (Εκτός Κάρτας Γραφικών)

1 Έτος Γραπτή Εγγύηση3
Ποσοστό Επιτυχίας Επισκευών:
99,99% - ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΟΥΝ

Γραπτή Εγγύηση:

1 Έτος Γραπτή Εγγύηση της Επισκευής

Κόστος Επισκευής:
250 Ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Χρόνος Επισκευής:
1-7 Εργάσιμες Ημέρες

Ασφάλεια Επισκευής:
Μετά την Επισκευή τοποθετoύνται στο Mac Ειδικά Αυτοκόλλητα Ασφαλείας, τα οποία εάν παραβιασθούν θα έχουν ως αποτέλεσμα την Απώλεια της Εγγυήσεως. Πριν και μετά την Επισκευή λαμβάνονται Φωτογραφίες του Εξωτερικού και του Εσωτερικού του Mac, αντίγραφα των οποίων δίνονται και στον Πελάτη.

Επανεμφάνιση Βλάβης:
Σε περίπτωση επανεμφανίσεως της βλάβης ύστερα από την επισκευή, το Mac σας επανελέγχεται και εφ' όσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει παραβίαση του Αυτοκολλήτου Ασφαλείας Επισκευής ή φθορά από πτώση του Mac ή έκθεση του Mac σε υγρά, σας επιστρέφουμε το Mac σας σε πλήρη λειτουργία εντός 7 Εργασίμων Ημερών, χωρίς επιπλέον κόστος.

Αδυναμία Επισκευής:
Εάν η επισκευή είναι αδύνατη, το κόστος γιά τον Έλεγχο και την προσπάθεια Επισκευής θα είναι 40 Ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Κόστος Ελέγχου Μητρικής Πλακέτας:
40 Ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)