Ανεξάρτητο Service Mac και Τεχνική Υποστήριξη Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656

Επισκευή Κάρτας Γραφικών Mac

3-4 Μήνες Γραπτή Εγγύηση3
Ποσοστό Επιτυχίας Επισκευών:
99,99% - ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΟΥΝ

Γραπτή Εγγύηση:

3-4 Μήνες Γραπτή Εγγύηση της Επισκευής αναλόγως με τον τύπο της Κάρτας Γραφικών

Κόστος Επισκευής Κάρτας Γραφικών:
175 Ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Χρόνος Επισκευής:
1-7 Εργάσιμες Ημέρες

Ασφάλεια Επισκευής:
Μετά την Επισκευή τοποθετoύνται στο Mac Ειδικά Αυτοκόλλητα Ασφαλείας, τα οποία εάν παραβιασθούν θα έχουν ως αποτέλεσμα την Απώλεια της Εγγυήσεως. Πριν και μετά την Επισκευή λαμβάνονται Φωτογραφίες του Εξωτερικού και του Εσωτερικού του Mac, αντίγραφα των οποίων δίνονται και στον Πελάτη.

Επανεμφάνιση Βλάβης:
Σε περίπτωση επανεμφανίσεως της βλάβης ύστερα από την επισκευή, το Mac σας επανελέγχεται και εφ' όσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει παραβίαση του Αυτοκολλήτου Ασφαλείας Επισκευής ή φθορά από πτώση του Mac ή έκθεση του Mac σε υγρά, σας επιστρέφουμε το Mac σας σε πλήρη λειτουργία εντός 7 Εργασίμων Ημερών, χωρίς επιπλέον κόστος.

Αδυναμία Επισκευής:
Εάν η επισκευή είναι αδύνατη, το κόστος γιά τον Έλεγχο και την προσπάθεια Επισκευής θα είναι 40 Ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Κόστος Ελέγχου Κάρτας Γραφικών:
40 Ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εξαίρεση αποτελούν τα MacBook Pro 15''/17" Late 2011 A1286/Α1297, στα οποία καταργείται η Κάρτα Γραφικών AMD και το MacBook Pro συνεχίζει να λειτουργεί αποκλειστικά με την Κάρτα γραφικών Intel HD 3000 Graphics.

Εγγύηση:
1 Έτος Γραπτή Εγγύηση Επισκευής Κάρτας Γραφικών MacBook Pro 15''/17" Late 2011 A1286/Α1297

Κόστος Επισκευής Κάρτας Γραφικών MacBook Pro 15''/17" Late 2011 A1286/Α1297:
250 Ευρώ (Συμπεριλαβανομένου Φ.Π.Α.)


Μετά την Επισκευή της Κάρτας Γραφικών των MacBook Pro 15''/17" Late 2011 A1286/Α1297, θα υπάρχουν οι εξής περιορισμοί:

Λειτουργία εξωτερικής οθόνης από την θύρα Thunderbolt: ΟΧΙ

Ανώτερο Λειτουργικό Σύστημα: macOS Sierra 10.12

Microsoft Windows OS μέσω Bootcamp: OXI

Δυνατότητα NVRAM Reset: OXI